STER CENTURY CINEMAS
PRIEVIDZA

Olympionikov 718/10
971 01 Prievidza
www.prievidza.stercentury.sk

23. 4. PONDELOK

18:00 – Odysea / L’ODYSSÉE
122 min.

24. 4. UTOROK

18:00 – OBÁVANÝ / LE REDOUTABLE
107 min.

25. 4. STREDA

18:00 – Môj syn / MON GARÇON
84 min.

X