Bratislava – Cinemacity Eurovea
22.3. ŠTVRTOK – 19:00
Prísľub úsvitu / La Promesse de l’aube
130 min.

Slávnostné otvorenie Týždňa francúzskeho filmu
za účasti J. E. Christopha Léonziho, veľvyslanca Francúzskej republiky. Na pozvánky.

Ouverture officielle de la Semaine du film français
en presence de S. E. M. Cristophe Léonzi, Ambassadeur de France en Slovaquie. Sur invitation.

X