Mestská scéna
Martin
M. R. Štefánika 54
036 01 Martin
www.mestskascena.sk

22. 3. STREDA

18:00 – NEZNÁME DIEVČA / LA FILLE INCONNUE
106 min.

20:00 – MAŤ SEDEMNÁSŤ / QUAND ON A 17 ANS
114 min.

24. 3. PIATOK

18:00 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.

20:00 – NOCTURAMA / NOCTURAMA
130 min.

25. 3. SOBOTA

16:00 – FRANCÚZSKO / LES HABITANTS
84 min.

18:00 – STÁŤ PEVNE / RESTER VERTICAL
101 min.

20:00 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min

26. 3. NEDEĽA

17:30 – 150 MILIGRAMOV / LA FILLE DE BREST
128 min.

20:00 – TURNÉ / TOURNÉE
111 min.

X