Kino Považan
Nové Mesto
nad Váhom
Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.kinopovazan.sk

04. 04. UTOROK

19:00 – NEZNÁME DIEVČA / LA FILLE INCONNUE
106 min.

05. 04. STREDA

19:00 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min.

12. 04. STREDA

19:00 – STÁŤ PEVNE / RESTER VERTICAL
101 min.

13. 04. ŠTVRTOK

19:00 – 150 MILIGRAMOV / LA FILLE DE BREST
128 min.

X