Kino Nova
Sereď
Dionýza Štúra
926 01 Sereď
www.kinonova.sered.sk

22.3. STREDA

19:30 – ODYSEA / L’ODYSSÉE
122 min.

29.3. STREDA

19:30 – FRANCÚZSKO / LES HABITANTS
84 min.

5.4. STREDA

19:30 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min.

12.4. STREDA

19:30 – NOCTURAMA / NOCTURAMA
130 min.

16.4. NEDEĽA

19:30 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.

19.4. STREDA

19:30 – MAŤ SEDEMNÁSŤ / QUAND ON A 17 ANS
114 min.

23.4. NEDEĽA

19:30 – STÁŤ PEVNE / RESTER VERTICAL
101 min.

26.4. STREDA

19:30 – 150 MILIGRAMOV / LA FILLE DE BREST
128 min.

X