Kino Mier
Spišská Nová Ves

Šafárikovo námestie 7
052 01 Spišská Nová Ves
www.mkc.snv.sk

22. 3. ŠTVRTOK

19:00 – RODIN / RODIN
120 min.

23. 3. PIATOK

19:00 – NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ / CHERCHEZ LA FEMME
88 min.

24. 3. SOBOTA

19:00 – GAUGUIN / GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI
102 min.

3. 4. UTOROK

19:00 – OBÁVANÝ / LE REDOUTABLE
107 min.

4. 4. STREDA

19:00 – ISMAELOVE PRÍZRAKY / LES FANTÔMES D’ISMAËL
114 min.

5. 4. ŠTVRTOK

19:00 – MÔJ SYN / MON GARÇON
84 min.

X