Kino Mier
Spišská Nová Ves

Šafárikovo námestie 7
052 01 Spišská Nová Ves
www.mkc.snv.sk

25.3. SOBOTA

19:00 – MAŤ SEDEMNÁSŤ / QUAND ON A 17 ANS
114 min.

26.3. NEDEĽA

19:00 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min.

27.3. PONDELOK

19:00 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.

X