Kino Mier
Nové Zámky

Námestie Gy.Széchényiho 9
940 58 Nové Zámky
http://www.kinomier.sk

22. 4. STREDA

19:30 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.

23. 3. ŠTVRTOK

19:30 – 150 MILIGRAMOV / LA FILLE DE BREST
128 min.

29. 03. STREDA

19:30 – NOCTURAMA / NOCTURAMA
130 min.

30. 3. ŠTVRTOK

19:30 – FRANCÚZSKO / LES HABITANTS
84 min.

X