KC Eleuzína
Banská Štiavnica
Horná Ružová 1
969 01 Banská Štiavnica
www.eleuzina.sk

7.3. ŠTVRTOK

20:30
Kniha obrazov
Le Livre d’image
84´

9.3. SOBOTA

16:00
Dilili v Paríži
Dilili à Paris
95′

10.3. NEDEĽA

18:00
Pán Bezchybný
Un homme idéal
103´


20:00
Prípad SK1
L’Affaire SK1
120´

X