Kasárne Kulturpark
Košice
Kukučínova 2
040 01 Košice
www.k13.sk

16. 3. ŠTVRTOK

19:30 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.

17. 3. PIATOK

18. 3. SOBOTA

19:30 – MAŤ SEDEMNÁSŤ / QUAND ON A 17 ANS
114 min.

19. 3. NEDEĽA

19:30 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min.

20. 3. PONDELOK

19:30 – NOCTURAMA / NOCTURAMA
130 min.

21. 3. UTOROK

19:30 – FRANCÚZSKO / LES HABITANTS
84 min.

X