Dom umenia
Piešťany
Nábrežie Ivanka Kraska 1
921 01 Piešťany
www.domumenia-piestany.sk

22. 3. ŠTVRTOK

18:00 – ISMAELOVE PRÍZRAKY / LES FANTÔMES D’ISMAËL
114 min.

4. 4. STREDA

18:00 – RENOIR / RENOIR
111 min.

9. 4. PONDELOK

18:00 – GAUGUIN / GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI
102 min.

11. 4. STREDA

18:00 – RODIN / RODIN
120 min.

X