Dom umenia
Piešťany
Nábrežie Ivanka Kraska 1
921 01 Piešťany
www.domumenia-piestany.sk

15. 3. STREDA

18:00 – 150 MILIGRAMOV / LA FILLE DE BREST
128 min.

16. 3. ŠTVRTOK

18:00 – ODYSEA / L’ODYSSÉE
122 min.

20. 3. PONDELOK

18:00 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min

X