DK Liptovský Mikuláš
Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
www.dklm.sk

27. 3. PONDELOK

20:00 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min.

28. 3. UTOROK

18:00 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.
 
20:00 – ODYSEA / L’ODYSSÉE
122 min.

30. 3. ŠTVRTOK

X