BERLÍNKA SNG

Bratislava

Námestie Ľ. Štúra 4
815 13 Bratislava
www.sng.sk

Lístky je možné zakúpiť len priamo na mieste, od 19:00 v deň projekcie.

22.3. ŠTVRTOK

20:00 – GAUGUIN / GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI
102 min.

24. 3. SOBOTA

20:00 – RODIN / RODIN
120 min.

26. 3. PONDELOK

20:00 – RENOIR / RENOIR
111 min.

28. 3. STREDA

20:00 – CAMILLE CLAUDEL 1915 / CAMILLE CLAUDEL 1915
95 min.

X