Artkino Metro
Trenčín
Mierové nám. 4
911 01 Trenčín
www.lampart.sk

24.3. PIATOK

17:00 – ZAČAŤ ODZNOVA / L’AVENIR
102 min.

19:00 – NEZNÁME DIEVČA / LA FILLE INCONNUE
106 min

25.3. SOBOTA

17:00 – MAŤ SEDEMNÁSŤ / QUAND ON A 17 ANS
114 min.

19:00 – AGNUS DEI / LES INNOCENTES
115 min.

26.3. NEDEĽA

17:45 – 150 MILIGRAMOV / LA FILLE DE BREST
128 min.

20:00 – FRANCÚZSKO / LES HABITANTS
84 min.

X