FILMOVÝ KLUB PRIESTOR

LUČENEC, Tančiareň a pivovar  Franz
Rázusa 11
984 01 Lučenec
www.facebook.com/GaleriaPriestor

26. 3. PONDELOK

19:30 – 120 TEPOV ZA MINÚTU / 120 BATTEMENTS PAR MINUTE
140 min.

28. 3. STREDA

19:30 – GAUGUIN / GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI
102 min.

9. 4. PONDELOK

19:30 – ISMAELOVE PRÍZRAKY / LES FANTÔMES D’ISMAËL
114 min.

11. 4. STREDA

19:30 – Odysea / L’ODYSSÉE
122 min.

X